Depression

Tegn på depression

Tegn på depression er, at det er en konstant, vedvarende nedtrykthed der er upåvirkelig af ydre forhold. Mange gemmer sig med deres symptomer på depression, og det er derfor ofte forbundet med ensomhed og skam. Symptomer kan være irritabilitet, søvnproblemer, manglende appetit, ubeslutsomhed, udmattelse, ængstelighed, udbrændthed, magtesløshed og selvmordstanker. Følelsen af at være mislykket, skyldig, håbløs og hjælpeløs – og ingen udsigt til løsning.

Tegn på depression

“Jeg har svært ved at opretholde det positive livssyn overfor mig selv”

“Min sygdom har medført en enorm træthed og mange smerter, jeg kan ikke overskue det”

Depression – udpluk fra min praksis, hvordan oplever andre det?

’Jeg kan ikke se nogen ende på det’ (kronisk sygdom)
’Jeg synes, at alting hele tiden bliver værre’
’Jeg tror aldrig, at jeg kommer mig over den fyring’
’Hvorfor skal jeg have det sådan i livet?’
’Jeg ville ønske, at jeg var blevet set som barn og fået kærlighed’
’Jeg føler ikke, at jeg nogensinde har duet til noget’
’Siden vores skilsmisse er det kun gået ned ad bakke’
’Jeg har svært ved at opretholde det positive livssyn overfor mig selv’
’Mine drømme er uden for rækkevidde’
’Når jeg har det skidt, er jeg ikke i stand til at tage vare på mig selv’
’Jeg har været vant til at knokle mig gennem tingene, det kan jeg ikke mere – hvem er jeg så?’
’Min sygdom har medført en enorm træthed og mange smerter, jeg kan ikke overskue det’
’Jeg røg i et dybt sort hul, da min mand døde’
’Jeg kan ikke tage mig sammen til noget som helt – ikke engang et bad’

Hjælp til depression – depression behandling

Til hjælp mod depression kan der både være brug for medicin og samtaler i behandlingen. Effekten af samtaleterapi til behandling af depression er veldokumenteret. Jes Gerlach (Formand for Psykiatrifonden) anbefaler samtaleterapi til, hvis man er deprimeret. Han udtaler, at de lettere tilfælde af depression kan modtage behandling uden medicin og klares med terapi alene. Ligeledes moderate depressioner, hvor der er bagvedliggende synlige konflikter eller tabsreaktioner.

I øvrige moderate tilfælde samt til svære tilfælde kan der være brug for medicin til at dæmpe symptomer med, hvorefter også disse patienter kan få hjælp af samtaleterapi. Vigtigt er det at huske på, som Chefpsykolog Irene Oestrich påpeger, at medicinsk behandling aldrig bør stå alene og at “Medicin ændrer ikke tanker, medicin giver ikke selvværd og medicin ændrer slet ikke adfærd. Medicin ændrer kun forpintheden”. Jeg har samtaleforløb med patienter både med og uden medicinsk behandling.

De mennesker jeg møder som søger behandling mod depression, handler det oftest om at afklare, hvad depressionen dybest set handler om og få det bearbejdet samt sammen at finde udveje med nye indsigter, tiltag og beslutninger, som bringer noget nyt og håbefuldt med sig. Det er muligt at få det godt ved hjælp af samtaleterapi, hvor vi har fokus at lære at tænke og handle anderledes. Netop dette fokus, hvor der tages udgangspunkt i adfærdsmønstre og tanker har flere videnskabelige undersøgelser dokumenteret vist, at det er er effektiv overfor lette og moderate depressioner.

Hvis det giver mening i forløbet, kan samtalerne suppleres med alternativ behandling. Det kan f.eks. være i forhold til at få frigivet blokeret energi, til forbedring af søvn eller reduktion af tankemylder.

Vi kan løse det i fællesskab.

Tegn på depression