Er der en psykopat i dit liv?

Definition psykopat

Er der en psykopat i dit liv? Hvis du er i tvivl, så læs mere her, så du kan blive afklaret. En psykopat er kendetegnet ved at have sig selv i centrum med et stort fokus og have et stort behov for kontrol. De har en lav grad af empati, hvilket betyder at de som regel ikke er i stand til at sætte sig ind i andre menneskers følelser og behov. Det betyder, at en psykopat kan overskride grænser og opføre sig på måder, som andre mennesker vil finde uacceptable og respektløst. På den måde betyder det, at adfærden afviger fra det, man i en given kultur forventer og accepterer. Mange psykopater har desuden en manglende ansvarsfølelse, og har en evne til at fralægge sig skyld og vil ofte prøve at charme sig ud af mange situationer. Psykopati bliver det kaldt i den brede offentlighed mens det i fagtermer oftest betegnes som dyssocial personlighedsforstyrrelse.

Psykopater ønsker at hæve sig op over andre og kan have urealistisk høje tanker om sig selv. De er dominerende og ønsker at have tilbedere, der retter sig efter deres ønsker og behov. En psykopat kan være utrolig charmerende på overfladen, men har en bagside, hvor de kan skabe splid, manipulere, lyve og har ofte en lav frustrations- og aggresionstærskel og kan blive voldelige. Det er vigtigt for psykopaten med fokus og tro på egen storhed samt trang til at tilfredsstille egne behov på bekostning af andre, hvilket kan drive ham til store forbrydelser. Det er dog vigtig at understrege, man ikke nødvendigvis bliver kriminel, fordi man har psykopatiske træk i sin personlighed.

Psykopat test også kaldet psykopat tjeklisten

Denne test eller tjekliste er udformet med henblik på brug over for kriminelle, men karaktertrækkene er også tydelige hos andre med psykopatiske træk. Brug derfor kun testen som vejledende og et afklaringsværktøj i forhold til, hvorvidt du har en psykopat i dit liv.

Der findes flere forskellige test til måling af psykopati. En af de mest anvendte er testen PCL-R, der består af 20 karaktertræk og deraf følgende adfærd. Der skal vurderes om trækkene og den tilhørende adfærd er tilstede hele tiden (= 2 point), kun noget af tiden (=1 point) eller ikke er til stede (= 0 point). Hvis ikke du kan svare på et af spørgsmålene, så sæt scoren på det spørgsmål til 0.

Det betyder at der max kan scores 40 point i testen. En score over 30 point defineres som  psykopat i USA, men i Norden og Europa er det en score på over 25 point. Normalområdet defineres som 3-9 point. Ved point over 10 anbefales øget opmærksomhed.

 

De 20 karaktertræk, der fremgår af  psykopat-tjeklisten er:

 1. Glathed og overfladisk charme
 2. Grandiøs følelse af selvværd
 3. Behov for stimulation / tilbøjelighed til at kede sig
 4. Patologisk løgnagtighed
 5. Bedragerisk og manipulerende
 6. Mangel på anger og skyldfølelse
 7. Overfladisk følelsesliv
 8. Ufølsom / mangel på empati
 9. Parasitær livsstil
 10. Ringe adfærdskontrol
 11. Promiskuøs seksuel adfærd
 12. Tidlige adfærdsproblemer
 13. Mangel på realistiske langsigtede mål
 14. Impulsivitet
 15. Uansvarlighed
 16. Manglende accept af ansvar for egne handlinger
 17. Mange kortvarige samlivsforhold
 18. Ungdomskriminalitet
 19. Vilkårsovertrædelse mv.
 20. Forskellighed i kriminalitetens art

Er der en psykopat i dit liv – så ræk ud efter hjælp

Min erfaring er, at dem som kommer i min praksis og har levet med en psykopat er forvirrede og ofte er nået til et punkt, hvor de ikke kan mere og er nedbrudt. De kan ikke finde ud af, hvad der foregår og deres grænser er over længere tid blevet overtrådt og selvværdet er ofte i bund. Her er det vigtigt at finde frem til om der reelt er eller har været en psykopat i deres liv. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at forstå, at psykopati er et grundlæggende karaktertræk i personligheden. Behandling af psykopati eller dyssocial personlighedssforstyrrelse  er vanskeligt, da der umiddelbart ikke findes veldokumenteret behandling hverken medicinsk eller med psykologiske tilgange. Psykopater kan dog lære, at deres handlinger får konsekvenser. Og adfærden tackles bedst ved at opstille klare regler og formulere g effektuere tydelig konsekvens ved manglede overholdelse af aftaler i forløb.

Hvordan tackler man en psykopat?

Det kan være vanskeligt og udfordrende at leve sammen med en psykopat.  Første punkt er at forstå de bagvedliggende mønstre og impulser og få genfundet sig selv. Når det er sagt, er det vigtigt, at man sætter grænser og siger fra. Gør opmærksom på, at grænserne skal accepteres, fordi hvis man lader stå til sendes et signal om at den psykopatiske adfærd accepteres. Begås ulovligheder skal man gøre klart, at alle lovovertrædelser som udgangspunkt bliver politianmeldt.

I nogle tilfælde kan et brud for eksempel en skilsmisse eller opsigelse af job være den bedste løsning.