ER DER EN PSYKOPAT I DIT LIV?

Psykopat tegn
En psykopat er kendetegnet ved at have et stort behov for kontrol og fokus på dem selv. De har en lav grad af empati, hvilket betyder at de som regel ikke er i stand til at sætte sig ind i andres følelser og behov. Det betyder, at en psykopat kan overskride grænser og opføre sig på måder, som andre mennesker vil finde uacceptable og respektløst. Mange psykopater har desuden en manglende ansvarsfølelse, og har en evne til at fralægge sig skyld og vil ofte prøve at charme sig ud af mange situationer.

Psykopater ønsker at hæve sig op over andre og kan have urealistisk høje tanker om sig selv. De er dominerende og ønsker at have tilbedere, der retter sig efter deres ønsker og behov. En psykopat kan være utrolig charmerende på overfladen, men har en bagside, hvor de kan skabe splid, manipulere, lyve og har ofte en lav frustrations- og aggresionstærskel og kan blive voldelige. Det er vigtigt for pyskopaten med fokus og tro på egen storhed samt trang til at tilfredsstille egne behov på bekostning af andre, hvilket kan drive ham til store forbrydelser. Det er dog vigtig at understrege, man ikke nødvendigvis bliver kriminel, fordi man har psykopatiske træk i sin personlighed.

Psykopat test
Denne test er udformet med henblik på brug over for kriminelle, men karaktertrækkene er også tydelige hos andre med psykopatiske træk. Brug derfor kun testen som vejledende og et afklaringsværktøj i forhold til, hvorvidt du har en psykopat i dit liv.

Der findes flere forskellige test til måling af psykopati. En af de mest anvendte er testen PCL-R, der består af 20 karaktertræk og deraf følgende adfærd. Der skal vurderes om trækkene og den tilhørende adfærd er tilstede hele tiden (= 2 point), kun noget af tiden (=1 point) eller ikke er til stede (= 0 point). Hvis ikke du kan svare på et af spørgsmålene, så sæt scoren på det spørgsmål til 0.

Det betyder at der max kan scores 40 point i testen. En score over 30 point defineres som  psykopat i USA, men i Norden og Europa er det en score på over 25 point. Normalområdet defineres som 3-9 point. Ved point over 10 anbefales øget opmærksomhed.

De 20 karaktertræk, der fremgår af listen er:

Psykopat – udpluk fra min praksis, hvordan oplever andre det?
’Jeg havde en følelse af uro både når jeg var sammen med ham, og når jeg ikke var’

’Min chef fik plantet en tvivl i mig, som jeg ikke aner, hvordan jeg skal få væk’

’Han ringede til mig mange gange om dagen; hvor er du, hvad laver du, hvem er du sammen med?’

’Der er ingen grænser for, hvad min eksmand kan finde på. Det skræmmer mig’

’Min chef sørgede for, at jeg blev frosset ud. Han fik nedbrudt mit selvværd’

’Kort efter vi begyndte at komme sammen forandrede han sig’

’Jeg kan ikke overskue hans baggage’

’Han kan sige noget med en kølighed, der kan løbe mig koldt ned af ryggen’

’Jeg er blevet tæsket flere gange, men så kommer han tilbage, og jeg tilgiver ham’

’Hvis jeg ønsker noget samvær med børnene, så sørger min eksmand for, at det ikke sker. Det er så målrettet og planlagt’

’Langsom overskred han mine grænser. Både i forhold til aftaler, men også i sengen. Alt blev på hans præmisser’

Hjælp til at blive fri af en psykopat
Min erfaring er, at dem som kommer i min praksis og har levet med en psykopat er forvirrede og ofte er nået til et punkt, hvor de ikke kan mere og er nedbrudt. De kan ikke finde ud af, hvad der foregår og deres grænser er over længere tid blevet overtrådt og selvværdet er ofte i bund. Her er det vigtigt at finde frem til om der reelt er en psykopat i deres liv. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at forstå, at psykopati er et grundlæggende karaktertræk i personligheden, der ikke kan ændres hverken med terapi eller piller. Psykopater kan dog lære, at deres handlinger får konsekvenser.

Det kan være vanskeligt og udfordrende at leve sammen med en psykopat.  Første punkt er at forstå de bagvedliggende mønstre og impulser, få genfundet sig selv og at man lærer at sige fra.